Gulf of Mannar Marine National Park is a marine biosphere located in Tamil Nadu, India. #MinisLifestyle #Recipe #onam #sadhya  പച്ചിലകളും വളവും മഴയില്‍ നഷ്ടപ്പെടാത്ത തരത്തിലാകണം തടം തയാറാക്കേണ്ടത്. ഈ പോഡ്‌കാസ്റ്റിന്റെ വീഡിയോ കാണണം എന്ന് ഉണ്ടെകിൽ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആയ മിനിസ് ലൈഫ്‌സ്‌റ്റൈലിൽ ഉണ്ട് Link   Subscribe to my Youtube Channel here : തെങ്ങിന്റെ വേരുകള്‍ ധാരാളം ഈ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഉണ്ടാകും.  Subscribe to my Youtube Channel here : www.youtube.com/minislifestyle  തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി കുക്കറിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം  The present fertilizer application and protection will help the coconut grow better in the coming year. It is the first marine Biosphere Reserve in Southeast Asia.  Subscribe to my Youtube Channel here : www.youtube.com/minislifestyle 

It is essentially a tropical plant growing mostly between 20 o N 20 o S latitudes. നന്നായി തടം തയാറാക്കേണ്ടത് തെങ്ങുകളുടെ ആരോഗ്യപരമായ വളര്‍ച്ചയ്ക്കും വേനല്‍ക്കാലത്ത് പുതയിടാനും അത്യാവശ്യമാണ്. Common salt or Sodium Chloride (NaCL) is one of the cheapest yet efficient forms of coconut tree fertilisation, as it can control chloride deficiency in coconut trees.

തെങ്ങിനു വളപ്രയോഗം. I hope this recipe will  help you. ഈ പോഡ്‌കാസ്റ്റിന്റെ വീഡിയോ കാണണം എന്ന് ഉണ്ടെകിൽ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആയ " Mini's Lifestyle " ഉണ്ട് Link  ഈ പോഡ്‌കാസ്റ്റിന്റെ വീഡിയോ കാണണം എന്ന് ഉണ്ടെകിൽ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആയ " Mini's Lifestyle " ഉണ്ട്

Read digital editions of Vanitha, Weekly and more... You have already subscribed for Newsletter/Alerts. Since the opening of the coconut pond, little attention has been paid to everything. In this podcast I have explained a detailed recipe of how to make  Rice flakes Laddu  or aval unda. The monsoons receive rain water from the coconut ponds. The Tropical Rain Forests are a kind of forest which are found in areas with a regular and no more than two months of low rainfall. Since the opening of the coconut pond, little attention has been paid to everything. ഈ പോഡ്‌കാസ്റ്റിന്റെ വീഡിയോ കാണണം എന്ന് ഉണ്ടെകിൽ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആയ മിനിസ് ലൈഫ്‌സ്‌റ്റൈലിൽ ഉണ്ട് www.youtube.com/minislifestyle മണ്ണ് പരിശോധനയിലൂടെ കുമ്മായത്തിന്റെ കൃത്യമായ അളവ് മനസ്സിലാക്കാം . Subscribe to my Youtube Channel here : www.youtube.com/minislifestyle  In this podcast, I explain how to make Soya bean fry Recipe very easily in Malayalam . Package of Practices of Coconut (Malayalam) This site is designed, Content owned, maintained and updated by Coconut Development Board (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. ഇവ ചെറുതായി മുറിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. Coconut root (wilt) is a non-lethal debilitating disease and the affected palms survive for a long period giving a reasonably good yield. the recipe is a pure nadan style malayalam recipe which my mom used to make in my childhood days. ഈ പോഡ്‌കാസ്റ്റിന്റെ വീഡിയോ കാണണം എന്ന് ഉണ്ടെകിൽ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആയ മിനിസ് ലൈഫ്‌സ്‌റ്റൈലിൽ ഉണ്ട്

Yes, the salt you use for cooking. Would love to connect with you on Social Media Instagram | Facebook | Youtube | Tiktok, How to make Kerala Sambar Powder Recipe in Malayalam | മായമില്ലാത്ത സാമ്പാർ പൊടി ഇനി വീട്ടിൽ easy ആയി ഉണ്ടാക്കാം | Minis Lifestyle, How to make Kerala Sambar Powder Recipe in Malayalam | മായമില്ലാത്ത സാമ്പാർ പൊടി ഇനി വീട്ടിൽ easy ആയി ഉണ്ടാക്കാം | Minis Lifestyle This Podcast is all about preparing the papaya achar Recipe . www.youtube.com/minislifestyle Subscribe to my Youtube Channel here : www.youtube.com/minislifestyle  Its an easy and simple recipe that anyone can try . Coconut Palm Tree is known for its diverse uses and properties. ചാണകം , കമ്പോസ്റ്റ് , ആല വളം, ചാരം , പിണ്ണാക്ക് , എല്ലുപൊടി , കോഴിവളം, മത്സ്യ വളം,മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് എന്നിവയൊക്കെ ലഭ്യതക്കനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം . തെങ്ങിന്റെ ഭാഗങ്ങള്‍ കത്തിച്ചു കിട്ടുന്ന ചാരം മികച്ച പൊട്ടാഷ് വളമാണ് . Description of Coconut Palm Tree The coconut palm tree' is cultivated in all the damp and hot regions of India especially in the low and sandy atmospheres near the sea. Brahminy Kite is an Indian bird. She Finds happiness in Sharing her knowledge of Cooking and Farming to the World through her YouTube Channel, Facebook Page & now Podcast, Papaya Curry | Omakka Curry recipe in Malayalam | ഒരു പപ്പായ ഉണ്ടോ ഊണ് കുശാലാക്കാം, Papaya Curry | Omakka Curry recipe in Malayalam | ഒരു പപ്പായ ഉണ്ടോ ഊണ് കുശാലാക്കാം | Mini's Lifestyle Copyright © 2008 Jupiter Infomedia Ltd. All rights reserved including the right to reproduce the contents in whole or in part in any form or medium without the express written permission of Jupiter Infomedia Ltd.
#MinisLifestyle #Recipe #papaya #pickle ... Reduce fertilizer application to one-fourth of the recommended dose. Get Manoramaonline News, Live TV, Photos, Live Cricket Scores and much more on your iPhone, iPad and Android devices. #MinisLifestyle #ChickenBiriyani #Biriyani ഈ കാലവര്‍ഷത്തില്‍ ലഭിക്കുന്ന മഴവെള്ളം തെങ്ങിന്‍ തടത്തിലൂടെ ഭൂമിയില്‍ സംഭരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഈ പോഡ്‌കാസ്റ്റിന്റെ വീഡിയോ കാണണം എന്ന് ഉണ്ടെകിൽ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആയ മിനിസ് ലൈഫ്‌സ്‌റ്റൈലിൽ ഉണ്ട് Hope this farming podcast in Malayalam help

ഈ സമയം കൊണ്ട് തടത്തില്‍ വീഴുന്ന മഴവെള്ളവും പച്ചിലകളും ചാണകവളവും എല്ല് പൊടിയുമെല്ലാം ചീഞ്ഞ് നല്ല വളമായിട്ടുണ്ടാവും. Easy & Perfect Kerala Style Chicken Biryani for beginners. Get it now. In this podcast I speak about how to make chicken biriyani in pressure cooker very easily. Its an easy and simple recipe that anyone can try . it also show how to plant a pepper plant and how to take care of it. of India), Kochi-India. It is an easy and simple recipe that anyone can try at home. This is an easy way to make paneer at home. In this podcast I am gong to tell you how to Grow Black Pepper Plant very easily. Ginger tea is healthy as well as tasty. Facebook. തെങ്ങിൻ്റെ തടം തുറക്കുന്നത് മുതല്‍ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അല്‍പം ശ്രദ്ധ നല്ലതാണ്.

Link  ഒരു തെങ്ങിന് ഒരു കിലോ കുമ്മായം അല്ലെങ്കില്‍ ഡോളൊമൈറ്റ് വേണം. Link  Link   Subscribe to my Youtube Channel here : www.youtube.com/minislifestyle  It contains a treasure of wild flora and fauna. തടം തുറന്ന് വളങ്ങള്‍ ഇട്ട ശേഷം രണ്ടു മാസത്തിന് ശേഷമാണ് മണ്ണിടേണ്ടത്.  Subscribe to my Youtube Channel here : The cheap and reliable fertilizer for coconut trees is salt. With proper care, a coconut palm tree will produce 50 to 200 fruit per year for up to 80 years, so learning about fertilizing coconut palm trees is of paramount importance for the longevity of the tree.

ഈ പോഡ്‌കാസ്റ്റിന്റെ വീഡിയോ കാണണം എന്ന് ഉണ്ടെകിൽ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആയ " Mini's Lifestyle " ഉണ്ട് തെങ്ങിന് ഉപ്പു ചേർക്കുന്നത് ഉപയോഗപ്രദമാണോ. Let’s explore how to fertilize coconut palm trees. In this podcast I explain how to make Sambar powder Recipe very easily . Link   Subscribe to my Youtube Channel here : www.youtube.com/minislifestyle  Link  It encloses an area measuring 160.8 square kilometres. This Podcast is all about Onam Special Mango achar Recipe . കൂടുതൽ അനുബന്ധ വാർത്തകൾ വായിക്കുക: നിങ്ങൾക്കും ആരംഭിക്കാം ഒരു അഗ്രി സ്റ്റാർട്ട്‌ അപ്പ്‌ Organic Bizzലൂടെ, Sign up with your email to get updates about the most important stories directly into your inbox, നിങ്ങൾക്കും ആരംഭിക്കാം ഒരു അഗ്രി സ്റ്റാർട്ട്‌ അപ്പ്‌ Organic Bizzലൂടെ, മുന്തിരി കൃഷി: വള്ളി മുറിച്ചു നട്ടോ, മുളപ്പിച്ച തൈകൾ കൊണ്ടോ വേണം ഈ കൃഷിചെയ്യാൻ, കന്നുകാലി രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കുറച്ചു കുറുക്കുവഴികൾ, കോഴി വളർച്ചയിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലെ പരിപാലനം, ATMANIRBHAR BHARAT ROZGAR YOJANA: ജീവനക്കാർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത, ലാഭകരമായ കൂൺകൃഷിയിൽ ഹൈ-ടെക് പരിശീലനം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ലേബലില്‍ നല്‍കേണ്ട വിവരങ്ങള്‍ കൃത്യമായിരിക്കണം. This podcast shows how to make Aval unda recipe in Malayalam. #MinisLifestyle #ChickenBiriyani #Biriyani തെങ്ങ് ഒന്നിന് രണ്ട് കിലോ എല്ലുപൊടി ഇതോടൊപ്പം ചേര്‍ക്കാം. Would love to connect with you on Social Media Instagram | Facebook | Youtube | Tiktok, മാങ്ങ ഇല്ലാതെ ഒരു അടിപൊളി മാങ്ങ അച്ചാർ | Papaya Achar Recipe | Papaya Pickle Malayalam Recipe, മാങ്ങ ഇല്ലാതെ ഒരു അടിപൊളി മാങ്ങ അച്ചാർ | Papaya Achar Recipe | Papaya Pickle Malayalam Recipe This Podcast is all about how to make papaya curry Recipe in Malayalam. She Finds happiness in Sharing her knowledge of Cooking and Farming to the World through her YouTube Channel, Facebook Page & now Podcast സ്ഥൂല ജൈവവളങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന നല്‍കേണ്ട തെങ്ങിന് 15 മുതല്‍ 25 കിലോ ജൈവവളങ്ങള്‍ ആവശ്യമാണ് . പനീർ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകാം എന്ന് ആണ് ഈ പോഡ്‌കാസ്റ്റിൽ ഞാൻ നിങ്ങള്ക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. തടത്തില്‍ ആദ്യം ഇടേണ്ടത് കുമ്മായമാണ്. 2020 © Anchor FM Inc. All rights reserved.

തെങ്ങിന്റെ തടം തുറന്ന് വളം ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ.അശാസ്ത്രീയമായ വളപ്രയോഗം ഒഴിവാക്കിയാല്‍ മികച്ച വിളവ് നേടാം. #MinisLifestyle #Coconut #Farming Would love to connect with you on Social Media Instagram | Facebook | Youtube | Tiktok, Chakka Kuzhachathu Malayalam Recipe | നാടൻ ചക്കപ്പുഴുക്ക് | ചക്ക കുഴച്ചത് | Nadan Chakka Puzhukku Recipe in Malayalam | Mini's Lifestyle, Chakka Kuzhachathu Malayalam Recipe | നാടൻ ചക്കപ്പുഴുക്ക് | ചക്ക കുഴച്ചത് | Nadan Chakka Puzhukku Recipe in Malayalam | Mini's Lifestyle Manoramaonline.com no longer supports Internet Explorer 8 or earlier. ഈ പോഡ്‌കാസ്റ്റിന്റെ വീഡിയോ കാണണം എന്ന് ഉണ്ടെകിൽ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആയ മിനിസ് ലൈഫ്‌സ്‌റ്റൈലിൽ ഉണ്ട് it shows how to manure coconut tree. Mini's Lifestyle is Basically a Walk through the daily Lifestyle of Mini, a Malayali Housewife.
It is known as a bird of prey. Subscribe to my Youtube Channel here : www.youtube.com/minislifestyle  വളക്കൂറുള്ളതും എളുപ്പം അഴുകുന്നതുമായ പച്ചിലകളാണ് ഉത്തമം.ശീമക്കൊന്ന , ചണമ്പ്, കൊഴിഞ്ഞില്‍ , പയറു വര്‍ഗ്ഗ വിളകള്‍ എന്നിവയെല്ലാം നല്ലതാണ് .പച്ചിലകള്‍, തെങ്ങിന്റെ ഓല എന്നിവ വെട്ടി തടത്തില്‍ മുക്കാല്‍ ഭാഗം നിറയ്ക്കണം. It consists of canopy of trees which is completely closed preventing penetration of sunlight for discouraging ground cover growth. The use of sodium chloride (NaCl) or common salt as fertilizer is a practical means of increasing coconut production. Instagram | Facebook | Youtube | Tiktok, How to Make Paneer at Home in Malayalam | പനീർ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകാം, This Podcast is about how to make paneer at home in malayalam language. Chakka Kuzhachathu or Chakka Puzhukku is a famous cuisine of Kerala. ഈ പോഡ്‌കാസ്റ്റിന്റെ വീഡിയോ കാണണം എന്ന് ഉണ്ടെകിൽ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആയ " Mini's Lifestyle " ഉണ്ട് ഈ പോഡ്‌കാസ്റ്റിന്റെ വീഡിയോ കാണണം എന്ന് ഉണ്ടെകിൽ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആയ മിനിസ് ലൈഫ്‌സ്‌റ്റൈലിൽ ഉണ്ട് Apply Sulphur dust inside the trench. മണ്ഡരി , ചെന്നീരൊലിപ്പ് , തഞ്ചാവൂര്‍ വാട്ടം എന്നിവയൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ഒരു പരിധിവരെ വേപ്പിന്‍ പുണ്ണാക്കിന് കഴിയും . Purna Wildlife Sanctuary, Gujarat is renowned for its diverse flora and fauna comprising over 700 species of plants and Leopard, Wild Bull, Sloth Bear etc. All queries / comments regarding the content on this site may be sent to kochi.cdb(at)gov(dot)in Link  Unfavourable conditions such as deficit of moisture, water logging and lack of aeration. അതിനു ശേഷം നാല് അല്ലെങ്കില്‍ അഞ്ച് കൊട്ട ചാണകം പച്ചിലകളുടെ മുകളില്‍ വിതറുക. Link  This is a Malayalam Recipe of ginger tea . #MinisLifestyle #Recipe #Aval  Subscribe to my Youtube Channel here : www.youtube.com/minislifestyle  Mail. Would love to connect with you on Social Media Instagram | Facebook | Youtube | Tiktok, How to make Ginger Tea | Malayalam Recipe | Minis Lifestyle, This podcast is about how to make Ginger Tea.

Twitter. Isolation of trench around the tree, 4 feet away from the base of the trunk. Would love to connect with you on Social Media #MinisLifestyle #Recipe #soyabean The present fertilizer application and protection will help the coconut grow better in the coming year.